Partnership

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ THÔNG MINH ĐIỆN TỬ HÀN VIỆT

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ THÔNG MINH ĐIỆN TỬ HÀN VIỆT

Addr.: R.03, 1st floor, R1- 49 Hưng Gia I, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Telephone: +84 8 5410 3483

Fax: +84 904.808.168

Email: darlianguyen@gmail.com
Upcoming Events